Dinar Haberleri Websitesine Hoşgeldiniz.
SELÂMLAŞMA KÜLTÜRÜMÜZÜ KAYIP MI EDİYORUZ ?
Köşe Yazısı Tarihi : 09-02-2010       
İsmet Mere
ismet.mere@mynet.com

( Manevi Penceremiz )
Geçen yaz mevsiminde memleketimizi ziyaretim Sırasında bir husus dikkatimi çekti: Genç nesil adeta selam vermeyi unutmuş geldi bana. Sadece selam vermeyi olsa neyse, selam almayı da unutmuşlar sanki. Bundan dolayı bu ilk makalemi bu konuya ayırmak istedim.

Ben eski alışkanlığımla, tanıdık olsun veya olmasın herkese selam veriyorum. Belçika’da Valon Bölgesi diye adlandırılan ve fransızca konuşan benim oturduğum bölgede de öyle. Kűltűrlű kesim, sokakta gördűğű herkese erkek olsun veya bayan olsun, tanısın veya tanımasın selâm verir, “bonjur” der. Tűrkiye’mizde özellikle genç ve orta yaşlı kesimde sanki selam verme kűltűrű yok olmuş . Siz selâm verdiğiniz halde yűzűnűze bakıyor, duymuyor veya duymamazlıktan geliyorlar. Yaşlı kesimde ise selâm alışkanlığı devam ediyor ve siz selam verdiğiniz zaman sevinçleri gözlerinden okunuyor, selamınıza coşkuyla cevap veriyorlar. Sanki onlar da bu durumu gördűkleri için ızdırap çekiyorlar. Bilmiyorum yanılıyor muyum?

Selam, insanlar arasında sevgi ve saygı alışverişinin en gűzel işaretidir. Selâm kelimesinin anlamı “barış” olduğu için insan, selam vererek karşısındaki şahsa: “Ben sana barış ve dostluk elimi uzatıyorum. Seni tanıyıp tanımamam önemli değil. Seninle birçok ortak değerlerimiz var. Bu toplumda barış ve sevgi içerisinde birlikte yaşıamak istiyorum. Ben sana gűven duyuyorum, sen de bana gűven duyabilirsin...” demek istiyor. Böylece karşısındaki şahsa barış ve diyalog için ilk olumlu sinyali vererek toplum huzuruna ilk katkıyı yapmış oluyor.

Selamlaşmak için kişiler aldıkları kűltűre göre değişik selam terimlerini kullanmaktadırlar: “Merhaba, gűnaydın, hayırlı sabahlar, iyi gűnler, iyi akşamlar, iyi geceler... “ gibi. Selam verenin alışık olduğu terime göre karşılık verilmesi diyaloğun kurulması açısından önemlidir. Gönűl ister ki Peygamberimizin kullandığı “ selâműn aleykűm” tabiri kullanılsın. Ama haberleşmedeki hızlı teknolojik gelişmeler dűnyamızı bir kasaba haline getirdi ve çok kűltűrlűlűk doğdu. Bundan dolayı eğer ; “hayır, illa ki şu kelime ile selâm vermelisin “ diyerek kestirip atarsak, selamlaşmaktan elde etmek istediğimiz barış ortamını yakalayamayız. Kişilerin inançlarına ve kűltűrlerine saygı göstermek zorundayız. Daha doğrusu, eğer karşımızdakinden saygı görmek istiyorsak, ona da saygı göstermek durumundayız. Yukarıda saydığımız selam terimlerinden biri ile selamı almamızda sakınca yoktur. Belki sűnnete uyulmamış olur ama toplum kaynaşmasına katkı sağlanmış olur. Herkesin inancı kendisinedir. İnsanları kulağından tutup cennete sokmak bizim görevimiz değildir. Dűrűstlűk ve temiz ahlâklılıkla karşımızdakinin gűvenini sağlayarak örnek műslűman imajı vermek en gűzel eğitim aracıdır.

İletişim teknolojisindeki gelişmeler insanları kendi sosyal çevresinde yalnızlaştırıyor. Bununla ilgili olarak internet ve televizyonu sayabiliriz. Nűfusun artışı ve bűyűk şehirlere göç, toplum murakabesini ve kaynaşmayı ortadan kaldırdı. Aynı apartmanda yaşayıp ta bir űst kattaki komşusunun kim olduğunu bilmeyen, merdivende, asansörde karşılaştığı halde hiç selam vermeden geçen komşularla karşılaşmışsınızdır. Ne kadar acıdır değil mi ? Peygamberimiz (s.a.v.) : “Cebrail bana komşuya ilgi konusunda öylesine ısrarda bulundu ki, bir an geldi, acaba Cenab-ı Hak komşuyu komşuya mirasçı mı edecek ? diye dűşűndűm” buyuruyor. Hal böyle olunca, aynı apartmanda veya aynı mahallede yaşayıp da oranın insanları ile ilişki kurmamak ne dinimizin emrettiği, ne de Tűrk Milletinin geleneklerini yansıtan toplum anlayışına uymamaktadır. Bundan dolayı selamlaşmak, karşısındaki ile diyalog kurmada en gűzel araç, en sıcak mesajdır.

Yine Peygamberimiz (s.a.v.) toplumu « bir evin tuğlalarına veya bir vűcudun organlarına benzetiyor. Tuğlalardan biri sökűldűğű zaman bűtűn duvar yıkılmaya yűz tutar, vűcudun bir organı incindiği zaman bűtűn organlar o acıyı hisseder » buyuruyor.

Selam toplumu birleştirir, sevgi ve samimiyet doğurur. Birlik ve beraberlik içindeki bir toplum ise gűçlű olur.

Allah (c.c.) Kur’an-ı Kerim’de selâmı yaymamızı emrediyor. Selâm aynı zamanda gűzel bir duâdır. Selam kűçűk bűyűk herkese verilmelidir.Kendi aile fertlerine de selam verilmelidir.


SELAMLAŞMADA ÖNCELİK SIRASI KİMİNDİR ?

Selamı vermek sűnnet ama selam almak farzdır. O halde selam verene dargın bile olsak selamını almamız zorunludur,böylece selamlaşma işi barışmaya da bir vesilesidir. Her şeyden önce ilk selam veren nezaket yönűnden en kazançlı olandır. Çűnkű alçak gönűllűlűk műslűmanın ve medenî insanın en bűyűk özelliğidir.

Selâmlaşmada öncelik sırası şöyledir : Yaşça ve ilimce kűçűk olan bu hususta bűyűk olana, binekli olan yaya olana, yűrűyen oturana, yeni gelen orada olanlara selam verir.


KiMLERE SELAM VERILMEZ ?

Namaz kılana, abdest alana, tuvalette olana, hamamda çıplak olana o sırada selam verilmez. Bir ders veya konferansta olanlara da dikkati dağıtmamak için selam verilmez. Ezan okunurken ve kaamet getirilirken selam verilmez.

Selâmı ve sevgisi çok bir toplumda barış ve huzur içinde yaşamamız dileğiyle efendim.
Yazıyla İlgili Ziyaretçi Yorumları

Sayın hocam,
yazınızı zevkle okudum. Çok güzel bir konuya değinmişsiniz.
Sizleri kutluyor bundan sonda eski Dinara ait hatıralarınızıda kaleme almanızı beklerim. Saygı ve sevgilerimi sunarın Dinar'dan ( 10-02-2010 / 12:08:56 )

Ramazan Gürbüz

Muhterem Hocam,
Daha ilk yazınızla sosyal bir yaramızı işaret ettiniz, çökmekte olan sosyal yapımıza sağlam bir direk vurdunuz. Dilinize, yüreğinize sağlık.
Dinar Haber İnternet Gazetesi siz değerli büyüğümüz ve arkadaşımızla şimdi daha güçlü... Gönül dünyamıza damla damla güzellikler nakşedeceğinize eminiz. Aramıza hoş geldiniz, hoşnutluklar, güzellikler getirdiniz...
Dinar'dan, İzmir'den,Türkiye'den sevgiler, selamlar... Saygılarımla... RAİF ÖZTÜRK
( 10-02-2010 / 09:39:09 )

Raif Öztürk

Yazıyı okuyunca dini bilgye sahip olma adına "günaydın" veya "merhaba" dendiğinde büyük bir suç işlenmişcesine tepki verenlerin olduğu bir toplumda selamın selamlaşmanın hedefi ve dayanışmayı önemseyen anlayışla yapılan açıklamayı çok güzel buldum.Teşekkürler. ( 09-02-2010 / 23:12:49 )

A.özkan

Ellerinize sağlık hocam,gayet güzel bir yazı olmuş.Özellikle selam dilinin farklı olmasının bile selam vermeye almaya engel olmaması gerektiğine dair yazılanlar çok önemli.Bu konuyu bahane ederek insanların birbirlerini etiketlemelerinin ne kadar yanlış olduğunu bir ilahiyatçı olarak değinmeniz önemli.sağolun. ( 09-02-2010 / 23:09:16 )

Hüseyin Demirel
  Ziyaretçi Yorumu
 
Bu Yazarın Diğer Yazıları