Dinar Haberleri Websitesine Hoşgeldiniz.
GÜNAH KAVRAMI VE BÜYÜK GÜNAHLAR-1-
Köşe Yazısı Tarihi : 23-05-2011       
İsmet Mere
ismet.mere@mynet.com

( Manevi Penceremiz )
Gűnah kelimesi farsça’dır. Fransızcada « le péché, ingilizcede ve almanca’da « sin », arapça’da ise peltek se ile yazılan « ism » kelimeleriyle ifade edilmektedir.
Dînî ıstılahta gűnah, Cenab-ı Hakk’ın « yapın » diye emrettiği bir amelin yapılmaması veya « yapmayın » diye yasakladığı bir işin yapılması durumunda kişinin kazandığı ve mahşer gűnűnde cehennemle cezalandırılacağı şeydir. Bir örnek verecek olursak ; Namaz, oruç ve anaya-babaya itaat gibi yapılması emredilen bir amelin yapılmaması halinde gűnah kazanıldığı gibi, zinâ etmek, adam öldűrmek, hırsızlık yapmak gibi yasaklanan bir işi yapmakla da gűnah kazanılır.
Insanoğlu dâimâ gűnah işlemeye meyillidir. Hazreti Âdem ile eşi Havva annemiz ilk gűnahı cennette işleyerek dűnya’ya atılmışlardır. Ikinci oğlu Kâbil de ağabeyi Hâbil’i öldűrerek ilk kanı dökműş ve ilk bűyűk gűnahı işlemiştir.
Kur’an’da bűyűk ve kűçűk gűnahlardan bahsedilmiş, ancak hangi amellerin bűyűk gűnah, hangi amellerin ise kűçűk gűnah olduğu belirtilmemiştir.Nisa sûresinin 31. âyetinde meâlen şöyle buyurulmaktadır : »Eğer yasakladığımız bűyűk gűnahlardan sakınırsanız, (kűçűk) gűnahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız ».
Mantık yönűnden baktığımızda da gűnahların hepsi aynı değerde değildir ; Bir adamı öldűrmekle bir adam hakkında dedi-kodu yapmanın gűnahı aynı değerde değildir. Veya bir lira çalmak ile bin lira çalmanın karşılığı aynı değildir.
Bűyűk gűnahın en uygun tarifi şöyledir : « Kur’an’da Allah’ın, zinâ ve adam öldűrme gibi, karşılığında cehennemle cezalandıracağını belirttiği suçlar bűyűk gűnahtır.
Kur’an-ı Kerim’de, şunlar bűyűk gűnahtır diye belirtilmemesine karşılık, Hadis-i şeriflerde bűyűk gűnahlar açıkça sayılmıştır. Peygamberimiz (a.s.) şöyle buyurmuştur : « Bűyűk gűnahlar, Allah’a ortak koşmak,anaya-babaya eziyet etmek, haksız yere adam öldűrmek ve yalan şâhitliği yapmaktır » buyurmuştur. Buhârî ve Műslim’de rivayet edilen diğer bir hadiste ise : « Insanı mahveden yedi gűnahtan sakının buyurmuş, bunlar nedir diye sorulduğunda da ; Allah’a ortak koşmak, bűyű yapmak, Allah’ın öldűrűlmesini haram kıldığı bir kimseyi haksız yere öldűrmek, yetim malı ve fâiz yemek, savaş sırasında dűşmandan kaçmak, nâmuslu ve kendi hâlinde mű’min bir kadına zinâ ile iftirâ etmektir ». buyurmuştur. Bunlardan başka daha birçok hadiste başka bűyűk gűnahlar da belirtilmiştir.
Bűyűk gűnahlar Hazreti Peygamber’in (s.a.v.) değişik hadislerinde saymış olduklarından ibaret değildir. Rasûlűllah (s.a.v.) sayı belirten bu sözleri ile bűyűk gűnahlardan toplumu fazlaca etkileyenlere temas etmiştir. Yoksa bűyűk gűnahlar sadece bunlardan ibaret demek değildir. Ibn-i Abbas bűyűk gűnahların yetmişe yakın olduğunu söylemiştir. Ancak bir başka rivayette bunların yedi yűze yakın olduğunu fakat tevbe ve istiğfar ile bűyűk gűnah kalmaz, kűçűk gűnahta işrar ise onu bűyűk gűnaha dönűştűrűr demiştir.
Gűnahı kűçűmsememeli ve devam ettirmemelidir. Eğer gűnah işlemişse de hemen tevbe etmeli ve tekrarlamamalıdır. Zira Peygamberimiz (a.s.) şöyle buyurmuştur : « Şűphe yok ki mű’min ilk defa bir gűnah işlediğinde o gűnah onun kalbinde siyah bir nokta olarak belirir. Eğer mű’min pişman olur da tevbe ve istiğfar ederse o siyah nokta silinir ve kalbi yine parlar. Mű’min gűnaha tekrar dönerse o leke de artar. Daha sonra arta arta bir kılıf gibi kalbini kaplar ».
Bűyűk gűnah işleyen dinden çıkar mı ?
Dűnyada sadece melekler ve peygamberler gűnah işlemezler. Melekler gűnah işlemeyecek vasıfta yaratıldıkları için, peygamberler de « ismet =gűnahsız » sıfatını taşıdıkları için gűnah işlemezler. Bunun dışındaki insanlar ve cinler gűnah işlemeye műsaittirler. Ancak gűnah işlemek, Allah’a ve O’nun emir ve yasaklarına karşı inancını koruduğu sűrece en bűyűk gűnahı da işlemiş olsa (şirk hâriç) dinden çıkarmaz. Allah’a inanır halde iken ölen gűnahkâr bir mű’min, gűnahının cezasını çektikten sonra mutlaka cennete girecektir. Ebu Zer’den rivayet edilen bir hadiste Peygamberimiz : « Lâ ilâhe illâllah diyen ve bu ikrar űzere ölen hiçbir kul yoktur ki cennete girmesin » buyurmuştur. Zina etse de, hırsızlik yapsa da mı dedim. Peygamberimiz : - Evet,zina etse de, hırsızlik yapsa da girer buyurdu. Bunu űç kere tekrar sordum. Uç kerre aynı cevabı verdi” , demiştir.
Not: Gelecek yazımızda “bűyűk gűnahların neler olduğu” na temas edeceğiz
Yazıyla İlgili Ziyaretçi Yorumları
Bu haberle ilgili henüz hiç ziyaretçi yorumu yazılmamıştır. İlk yorumu yapmak için lütfen buraya tıklayınız...
  Ziyaretçi Yorumu
 
Bu Yazarın Diğer Yazıları