Dinar Haberleri Websitesine Hoşgeldiniz.
Mİ’RÂC ve HEDİYELERİ
Köşe Yazısı Tarihi : 25-06-2011       
İsmet Mere
ismet.mere@mynet.com

( Manevi Penceremiz )
Mİ’RÂC ve HEDİYELERİ
Bir kerre daha űç aylar ve mi’râc kandiline ulaştık. Bizi ulaştırdığı için Yűce Rabbimize şűkrediyoruz. Üç ayların başlaması, bize ramazana artık iki ay kaldığını, mi’râc kandili ise bir buçuk aydan daha az bir zaman kaldığını bildiriyor. Zira Recep, Şâ’ban ve nihayet Ramazan.
Ramazan ayı sıcak yaz gűnlerine rastlasa bile ayrı bir zevki ve neşesi var. Ramazan gecelerinde teravih namazı için o cami senin, bu câmi benim, camileri gezen mű’minler, ilâhîler ve vaazlar dinliyor, iftar dâvetleri ayrı bir canlılık katıyor mű’minlarin gűnlűk hayatına.
Kutsal gecelerimiz bu űç ay içerisine dağılmış vaziyette. Onun için űç aylar, rahmet ve mağfiret ayı, af ve bereket ayı.Tabii ki bu bahsettiğimiz husus, onu değerlendirmesini bilenler için hâliyle.
Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gecesi olan REGÂİB KANDİLİ’ni idrak ettik. Sıra 2011 yılı itibariyle 28 Haziran Salı gűnűnű 29 Haziran Çarşamba’ya bağlayan gece idrak edeceğimiz Mi’râc Kandiline geldi.
Kutsal geceler diye adlandırılan ve Yűce Rabb’imizin bizleri daha çok bağışlayacağı bildirilen diğer geceler de şunlardır : Şâ’ban ayının on dördűnű on beşine bağlayan gece (15/16 Temmuz) BERAT Kandili, 1 ila 29 Ağustos 2011 arası RAMAZAN ayı, 26 Ağustosu 27 Ağustosa bağlayan gece KADİR GECESİ, 30,31 Ağustos ve 1 Eylűl 2011 RAMAZAN BAYRAMI, 6,7,8,9 Kasım 2011 tarihleri de KURBAN BAYRAMI’dır.
Bunlar arasında İsrâ ve Mi’râc gecesi ayrı bir önem taşır.
İsrâ ve Mi’râc olayı, Kur’an’da « İsrâ » Sûresinin birinci âyetinde açıkça belirtildiği için gerçekliğine inanmak dînî bir yűkűmlűlűktűr.
Ancak icrasının ruhen mi yoksa hem ruh ve hem de bedenen mi olduğu, rűyada mı yoksa uyanıkken mi gerçekleştiği, yalnızca bir kere mi yoksa birden fazla mı olduğu hususunda műfessirler arasında görűş birliği yoktur. Unutmamak gerekir ki isrâ ve mi’rac olayı perygamberlere mahsus bir mûcizedir.
Ilgili sûrenin ilk âyetinin anlamı şöyledir : "Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten işitendir, görendir."
Şu halde İsrâ ve mi’râc olayı âyet-i kerime ve kırktan fazla hadis-i şerif ile sabittir ve iki etapta cereyan etmiştir :
Birinci etap Kâbe’den Kudűsteki Mescid-i Aksâ’ya kadar olan ve BURAK diye adlandırılan bir binit űzerinde gerçekleştirilen gece yolculuğu anlamına gelen İSR’dır.
Ikinci etap ise Mescid-i Aksâ’dan semâda bir yerde Allah’ın huzuruna kadar başka bir araç ile yapılan ve Mİ’RÂC diye adlandırılan bölűmdűr.
Bu olay, eski arap âdetlerine göre Peygamberimizin bűyűk koruyucuları olan sâdık eşi Hazret-i Hatice ile Amcası Ebu Talibın vefatları ve Kureyş’in 3 yıllık ablukasından hemen sonraya rastlar ve allah tarafından ilâhî elçisine hem sabrından dolayi műkâfat, hem de yapılan zűlűmlerden dolayı cesâret vermeyi amaçlar.
Bu seyahat sırasında Peygamberimiz űç önemli hediye ile dönműştűr.
Bunlardan birincisi : içlerinden günahkâr olanlar -eğer affedilmezlerse- bir süre cehennemde cezalandırıldıktan sonra bütün ümmetinin cennete kabul buyurulacağının müjdesidir.
İkinci hediye olarak da Bakara sûresinin "Âmene'r-resûlü..." diye başlayan son iki âyeti verilmiştir. Üçűncű hediye olarakda ;
İslâm'ın en temel ibâdetlerinden olan beş vakit namaz emredilmiştir. Bazı rivayetlere göre miracdan dönüş sırasında kendisine cennet ve cehennem ile buralarda bulunacak insanların durumları gösterilmiştir.

Nihayet semâdan geri Kudüs'e indirilmiş, kendisini burada önceki peygamberler karşılamışlar ve O’nun arkasında cemaat olarak toplu namaz kılmışlardır. En sonunda Hz. Peygamber Mekke'den ayrıldığı noktaya getirilmiştir.

Sonuç olarak ; Mi’rac gecesi önemli kutsal gecelerimizden biridir. Bu gecede Yűce Rabb’imize bol bol tevbe ve istiğfar ederek affını dilemeli, İslam dűnyâsının selameti, insanlığın iyiliklere yönelmesi için duâ etmeliyiz.

Kandiliniz műbârek olsun.
Yazıyla İlgili Ziyaretçi Yorumları
Bu haberle ilgili henüz hiç ziyaretçi yorumu yazılmamıştır. İlk yorumu yapmak için lütfen buraya tıklayınız...
  Ziyaretçi Yorumu
 
Bu Yazarın Diğer Yazıları