Dinar Haberleri Websitesine Hoşgeldiniz.
VERİLMİȘ SÖZ KİȘİNİN NAMUSUDUR
Köşe Yazısı Tarihi : 10-12-2011       
İsmet Mere
ismet.mere@mynet.com

( Manevi Penceremiz )
VERİLMİȘ SÖZ KİȘİNİN NAMUSUDUR.
Günlük hayatımızda söz vermeyle ilgili çeșitli olaylarla karșılașırız. Birisine bir konuda söz veririz; șöyle yapacağım, șunu vereceğim, șu saatte șurada olacağım … gibi. Aynı șeyler bir bașkası tarafından bize karșı da verilir. Söz vermenin önemini, birisi bize herhangi bir konuda söz verip , biz de ișlerimizi verilen o söze göre ayarladıktan sonra, verilen sözün tutulmaması sonucu ne kadar perișan olduğumuzu görünce daha iyi anlarız. Bundan dolayı herhangi bir konuda bir kimseye söz verdiğimiz zaman, söz verdiğimiz șekilde davranmak hem insanlık açısından, hem dinimiz açısından ve bilhassa bizim șahsiyetimiz açısından son derece önemlidir.
Verdiği sözü tutan, verdiği sözün arkasında duran insan, toplumda da değer kazanır, kendisine saygı gösterilen bir insan haline gelir. Böyle insanlar hayatta bașarılı olan insanlardır. Bunun aksi ise, kișinin değerini kaybetmesine, yüzüne karșı iyi görünülse bile, arkasından alay konusu olmasına, aleyhinde konușulmasına sebep olur.
Kiși bir șeye söz verip te sözünü yerine getirmediği zaman “yalancı” durumuna düșmüș olur. Yalancılık da yine toplumda insanın değerini ve itibarını sarsan davranıșların en önemlilerindendir.
Kur’an-ı Kerim’in birçok âyetinde ve Peygamberimiz (s.a.v.) in hadislerinde konunun önemine vurgu yapılmıștır.
Peygamberimiz (s.a.v.) in “alâmetü’l-münâfıkı selâsün … diye bașlayan meșhur hadislerinde “"Münafığın alâmeti üçtür: konuștuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hiyanet eder," (S. Buhâri, Tecrid-i Sarih, c. 1, s. 45,) Hadisin fransızca versiyonunda “namaz kılsa, oruç tutsa bile” ilâvesi yapılmıș. Bazı ulemaya gore bu üç șartın tamamı birden bir kimsenin üzerinde bulunursa münafık olur demișlerse de, bazı ulema bunlardan herhangi birinin bulunması münafıklık sıfatı için yeterli demișlerdir. Münafıklık ki kâfirden daha tehlikeli ve kötü görülmüștür. Çünkü kâfir, kâfirlilğini gizlemez ve ona gore tedbirinizi alırsınız. Münafık ise, sendenmiș, senin gibi düșünüyormuș gibi gösterir, fakat aslında belki de sana düșman olduğu için daha tehlikelidir.
İsrâ sûresinin 34. Âyetinde konu ile ilgili olarak Cenab-ı Hak șöyle buyurmaktadır:
“Verdiğiniz sözü yerine getirin.Çünkü verilen söz, sorumluluğu gerektirir”.
Saff sûresinin 2. Âyetinde ise șöyle buyurmaktadır : « Ey iman edenler ! Yapamayacağınız șeyleri niçin söylüyorsunuz » buyuruyor.
Âl-i İmrân sûresinin 76. Âyeti ise șöyledir: “Hayır! (gerçek onların dediği değil ) Her kim sözünü yerine getirir ve kötülükten sakınırsa, bilsin ki Allah sakınanları sever.”
Yine bir bașka hadis-i șerifte konu ile ilgili olarak șöyle buyurulmaktadır:
"Dört huy vardır ki bunlar kimde bulunursa o kimse katkısız münafık olur. Kimde bunlardan bir kısmı bulunursa, -onu bırakıncaya kadar- kendisinde nifaktan bir haslet var demektir. Bunlar: Konuștuğu zaman yalan söyler ,söz verirse sözünde durmaz, va’dederse va’dinden döner, bir dâvâ ve durușma sırasında hak ve adaletten ayrılır” (S. Buhâri, Tecrid-i Sarih, c.1, s. 45, no: 32)
Bu konuda âyet ve hadisleri çoğaltmak mümk¨ndür.
Bu âyet ve hadislerden de anlașılacağı üzere, verdiğimiz bir sözü yerine getirmek inançlarımızın ve șerefimizin bir gereğidir. Verilen söz, söz verdiğimiz kișinin makam ve derecesine gore değerlendirilmez. Verilen söz bir çocuğa veya zihinsel özürlü birine bile verilmiș olsa tutulması gerekir. O andaki muhatap karșımızdaki kișinin kalitesi değil, bizim inancımız, terbiyemiz, karakterimiz ve șerefimizdir. Halk içinde bazen; “ söz bir, Allah bir” ifadesi kullanılarak söz verildiğini görürüz. Burada söz veren kiși, Allah’ın birliğine nasıl inanıyorsam, sana verdiğim sözü de tutacağıma inanmanızı istiyorum” demek istemektedir.
Yazıyla İlgili Ziyaretçi Yorumları

İsmet Abi,Değerli Müdürüm:
Dilinize ve gönlünüze sağlık...Selamlar ve Saygılar. RAİF ÖZTÜRK ( 16-12-2011 / 15:45:11 )

Raif Öztürk

Güzel sözler bir petekten damla damla sızan bala benzer.İnsanın ruhuna tad verir.Yazını herkesin okumasını isterim.Zira çalıda gül bitmez,cahile söz yetmez.Yeşillikler,toprağın çirkinliğini kapattığı gibi,tatlı sözler de insanın bir çok kusurunu örter.(SOKRATES)Yazılarını okuyor feyz alıyorum.Diline sağlık.Selamlar. ( 15-12-2011 / 19:14:37 )

Dede Cihan
  Ziyaretçi Yorumu
 
Bu Yazarın Diğer Yazıları