Dinar Haberleri Websitesine Hoşgeldiniz.
SABIR  BELÂLARA ÇÂREDİR
Köşe Yazısı Tarihi : 03-01-2014       
İsmet Mere
ismet.mere@mynet.com

( Manevi Penceremiz )

SABIR  BELÂLARA ÇÂREDİ

Sabır ; Karșımıza çıkabilecek  aksiliklere, belâlara, sıkıntılara karșı soğuk kanlı davranmak sûretiyle onlardan gelebilecek zararın önüne geçmektir.

 

Her insanın bașına can sıkıcı olaylar gelebilir. Hiç beklemediğimiz bir anda, karșımıza bir belâ dikiliverir. Karșılık versek bir türlü, vermesek bir türlü. O anda kendimizi tutarak zor gelmesine rağmen sabrederiz ve bir süre sonra kendi kendimize düșündüğümüzde bakarız ki ; « - Allah’ım ! Sana șükürler olsun. Bana sabır verdin. İyi ki sabretmișim . Sabretmemiș olsaydım șimdi ya hapisteydim, ya da mezardaydım » deriz. Bundan dolayı Peygamberimiz (s.a.s.) « sabır acıdır, fakat meyvesi tatlıdır » buyurmușlardır.

 

 Bir zamanlar, bir adam vardı. Temiz inançlı ve dürüsttü. Çok büyük bir haksızlığa uğramıș ve kendisine de saldırılmıștı. Șeytan ona : « sen de aynısıyla mukabele et, intikamını al » diyor, teșvik ediyordu. Melek ise ona : « Sabırlı ol, karșılık verme, Allah’a havale eyle, O her șeye kaadirdir » diyordu. Bu adam manevi olarak çok sıkıntı çekmesine rağmen Allah’a sığındı ve O’na : - Ey Rabbim ! Uğradığım haksızlıgı biliyorsun. Cezasını sana havale ediyorum, sen her  șeye kaadirsin, gerekenini yaparsın. dedi, sabretti.

 

Bir süre sonra bu saldırganın bașı belâlara girdi ve kısa bir süre sonra da öldü. Böylece sabrının karșılığını gördü ve Allah’a bir kere daha șükretti.

 

Kur’ân-ı Kerim’in birçok ayetlerinde sabretmenin fazileti anlatılmıștır. İște onlardan birkaçı :

-« Ey îman edenler ! Zorluklara ve sıkıntılara sabırla katlanın ve birbirinizle bu sabırda yarıșın….. » (-Al-i İmrân sûresi, âyet 200)

-« Muhakkak ki sizi, ölüm tehlikesiyle, korku ve açlıkla, mal, can ve ürünlerin eksiltilmesiyle sınayacağız. Ama zorluklara karșı sabredip sebat ve dayanıklılık gösterenlere iyi haberler müjdele. » (Bakara sûresi, âyet 155)

-« Ey îman edenler ! Sarsılmaz bir sabır ve namaza sarılarak Allah’tan yardım isteyin. Allah her türlü zorluğa karșı sabredenlerle beraberdir. » (Bakara sûresi, âyet 153)

 

Kur’an’da sabırla ilgili yetmiș kadar âyet-i kerîme zikredilmiștir.

 

Bu konuda çok sayıda hadis-i șerif de vardır. İște bunlardan birkaçı ;

 

« Mü’minin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü her hâli kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece bir mü’minde vardır : Sevinecek olsa , Sükreder ; bu onun için hayır olur. Bașına bir belâ gelecek olsa , sabreder ; bu da onun için bir hayır olur. »

Ebû Saîd ve Ebû Hüreyre (r.a.mâ) dan rivayet edildiğine göre Rasûlüllah (s.a.s) șöyle buyurmuștur : «  Yorgunluk, sürekli hastalık, tasa, keder, sıkıntı ve gamdan, ayağına batan dikene varıncaya kadar müslümanın bașına gelen her șeyi, Allah, onun hatâlarını bağıșlamaya sebep kılar. »

 

Sabırlı olmak çok güzel bir huydur ve sahibini mutlu eder, çok șey kazandırır. Bir iște, bir meslekte bașarının sırrı o iș ve meslekte sabır ve ısrardır. Bakara sûresi 153. Âyeti kerimesinde Cenab-ı Hak ; « İnnellâhe maa-s-sâbirîn, yani : Muhakkak ki Allah (c.c.) sabredenlerle beraberdir » buyurmaktadır. Sabredenin zararlı çıktığı asla görülmez.
Nefsimizin gayri meșrû arzularına karșı koymak ta bir sabır ișidir ve bu sabrın karșılığı cennettir.


 

Sabır bu faziletinden dolayı da ata sözlerimizde çok güzel ifadesini bulmuștur. İște onlardan birkaç tanesi :

  • Sabrın sonu selâmettir.
  • Sabır ile, koruk pekmez olur.
  • Sabreden derviș , murâdına ermiș.
  • «  Gerçek babayiğit , gürește rakibini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine hâkim olan kimsedir. (Hadis-i șerif)
  • Ebû Hureyre (r.a.) dan rivâyet edildiğine göre bir adam Nebî (a.s.) a gelerek ;   « - Bana öğüt ver, dedi. Peygamberimiz de ona :
  • ‘Öfkelenme’ buyurdu.

Adam dileğini birkaç kere tekrar etti. Peygamberimiz her defasında ısrarla :

  • « Öfkelenme ! »  buyurdu.

 

Peygamberler, sabırlı olmanın müșahhas örnekleridir. Özellikle Eyyüb Aleyhisselâm Kur’an’da sabrın sembolü olarak örnek verilmiștir. Peygamberler, Hak dâvâlarını insanlara duyururken sabırlı davranarak bașarıya ulașmıșlardır.

Asr sûresinde de Yüce Rabb’imiz ikindi vaktine ve zamana yemin ederek insan oğlunun hüsranda olduğunu, ancak Allah’a iman eden, salih ameller ișleyen ve hakkı ve sabrı tavsiye edenlerin hüsranda olmadığını müjdelemektedir.

Karșılașacağımız can sıkıcı olaylar karșısında bu yazımızı hatırlayarak sabredebilirseniz, daha sonra ne kadar isabetli bir davranıșta bulunduğunuzu göreceksiniz ve Rabb’imize șükredeceksiniz.

 

Șöyle bir söz vardır :

İYİ İNSAN İDARE EDER

ACİZ İNSAN ȘİKÂYET EDER

BASİT İNSAN İFTİRA EDER

DÜRÜST İNSAN SABREDER.

 

Sabrı gerektirecek can sıkıcı olaylarla karșılașmamamız dileğiyle efendim !

Yazıyla İlgili Ziyaretçi Yorumları
Bu haberle ilgili henüz hiç ziyaretçi yorumu yazılmamıştır. İlk yorumu yapmak için lütfen buraya tıklayınız...
  Ziyaretçi Yorumu
 
Bu Yazarın Diğer Yazıları