Dinar Haberleri Websitesine Hoşgeldiniz.
DEĞİŞİM ZAMANI
Köşe Yazısı Tarihi : 18-01-2016       
H. Fikri Ulusoy
fikriulusoy@gmail.com

( Uzak Bakış )

DEĞİŞİM ZAMANI

 

            Değişim, zaman içindeki değişikliklerin bütünüdür. Değişimin sonunda genellikle yeni niteliklerin ortaya çıkması beklenir ve ortaya çıkan gelişme olarak ifade edilir. Gelişim için, sürekli olarak bilgi üretmeye ve değişime ihtiyaç vardır.  Bu anlamda her gelişme bir değişimdir. Toplumun her türlü gelişiminin, değişimden geçtiğini söylemek mümkündür.

 

            Değişim, geçmişi yok saymak olarak anlaşılmasın. Geçmişe, değerlere, törelere sahip çıkılarak değişim ve  nihayetinde de gelişim sağlanabilir. Ama adının önüne yeni ibaresi konulan değişimi ve sonuç olarak gelişimi beraberinde getirmeyebilir. Değişim; toplumun özü ile yoğrulursa, toplumu kucaklarsa, ortak akılla ifade edilirse, değerleri içine alırken kimseyi yok saymazsa gelişimi doğurur.

 

            Millet olarak, aynı ülkü birliğine ve kültürel değerlere  sahip çıkılarak değişim ve gelişim sağlanabilir. Maddi ve manevi kültürel ögeleri birbirinden koparır, birbirini tamamlayamaz noktaya getirirseniz, toplumsal gelişmeyi sağlayamaz, birlikte bir toplum da olamazsınız. Çözülme noktasına gelen toplumda, insanlar arası bağlar ve kurumlar arası işbirliği azalır, adalete ve toplumun manevi değerlerine olan inanç zayıflar ve sonuç olarak toplumsal sorunlar baş gösterir. Herkesin birbirini suçladığı, tahammül edemediği, birbirine hoşgörü ve empati ile bakmadığı bir ortamda, bırakın toplum bilincini, sadece nalıncı keseri kılıklı insanların sayısı artar. Sonra da biz nasıl bu hale geldik feveranını duyarsınız.

 

            Toplumumuzda değişim bazen dudak keyfi gibidir; dil ucundan çekilir ama bir türlü ciğerlere inemez. Sanırım “senin ciğerini bilirim” deyişi de buradan geliyor. Ciğere/kalbe inmeyince sadece lafta kalıyor, dürüstlük, mertlik, ahlak yaya kalıyor... İnanılan, insanca değerler, kutsallar araç oluyor. Herkes aynı şarkıyı kendi makamından söylüyor. Değişim, değişene değiyorsa, koltuk, çıkar, menfaat öne çıkıyorsa, birine/birilerine dokunuyorsa, ülkenin çıkarına olup olmadığı düşünülmeden değişime muhalefet gösterilip karşı çıkılıyor. Bu duruma öyle bir kılıf bulunuyor ki değişim isteyenler suçlu duruma düşürülüp dışlanıyor.

 

            Değişim istemeyenler değişimin özüne değil, değişime liderlik edenden dolayı karşı çıkıyorlar.

            Değişim tamam ama, bizi de görün anlayışı değişimin karşısında duruyor.

            Gücü olan, değişimle yerinin sarsılacağını, rahatının bozulacağını düşünüp, direnç gösteriyor, ayak diretiyor.

            Değişimin içeriğini olumlu görse de, düşüncesi alınmadığı için küsüp yan çizenler oluyor.

            Haklı ya da haksız da olsa, değişime önyargılar engel oluyor.

            Değişim istemeyenler belki sonucu görememekten, ortaya çıkacakların belirsiz olmasından, statükodan ve alışkanlıklardan vazgeçemedikleri için istemiyorlar.

            Uzun süre aynı yerde oturanlar, oturdukları yerden ayrılınca yalakalık çemberlerinin kaybolacağını bildikleri için değişime inat ediyorlar.

            Bırakacakları zamanı kaçıranlar, değersizleşeceklerini göremeyenler değişime uzak duruyor.

            Bir de değişim yanlısı görünen, değişime evet ama bana dokunmasın diyenler oluyor.      

            - Söyleyin kime dokunsun?

 

            Değişimi zor kılan; zihni küçük insanlardan, bireyi insan yapanın farklılıklar olduğunu unutan, nezaketten uzak, karşısındakinin fikrine, düşüncesine ve farklı olmasına bile tahammülü olmayan zihin fukaralarından başkası değil...

             

            Değişimin kendisi bir zorunluluktur. Her şey değişirken aynı yerde duramazsınız. Dünya değiştiği için gelişiyor. Bugün bilgi artık batıdan değil doğudan yükseliyor.

            Değişim, zorla değil, ortak akılla ve istenirse gerçekleşir. Her kesimin düşüncesi alınırsa, insanlar inanır, sahip çıkar.

            Velhasılıkelam ülkemde değişim zor.

            Belki de genlerimiz değişim yanlısı değildir.

Yazıyla İlgili Ziyaretçi Yorumları
Bu haberle ilgili henüz hiç ziyaretçi yorumu yazılmamıştır. İlk yorumu yapmak için lütfen buraya tıklayınız...
  Ziyaretçi Yorumu
 
Bu Yazarın Diğer Yazıları