Dinar Haberleri Websitesine Hoşgeldiniz.
Mİ’RAC KANDİLİ - İSRÂ VE Mİ’RÂC
Köşe Yazısı Tarihi : 01-05-2016       
İsmet Mere
ismet.mere@mynet.com

( Manevi Penceremiz )

Mİ’RAC KANDİLİ - İSRÂ VE Mİ’RÂC

İsrâ ; gece yolculuğu, Mi’rac ise göğe yükselme anlamındadır.

Dînî ıstılahta ise ; Recep ayının 27. Gecesinde Peygamberimiz Aleyhisselâm’ın Mekke’den Kudüs’teki Beytü’l-Makdis’e, göz açıp kapama süresi içerisinde Burak isimli binit üzerinde yolculuğuna İSRÂ, oradan da özel bir vasıta ile semaya yükselmesine ve Cenab-ı Hak ile bir perde arkasından görüşmesine Mİ’RÂC ismi verilir.

Bu olay hicretten bir veya bir buçuk yıl önce cereyan etmiştir.

Nübüvvetin başlangıcından beri müşriklerin müslümanlara karsı zulmü devam ediyordu. Müşriklerin müslümanları boykot ettiği, yani onları Mekke'nin kuzey tarafında bulunan Şi'b-i Ebu Talib (Ebu Talib  mahallesi) ne kıstırarak onlarla  her türlü ilişkiyi kesip açlık ve sefalete zorladıkları, onlarla konuşmadıkları, alış-veriş yapmadıkları, kız alıp vermedikleri ve üç yıla yakın süren o zor günlerin bitmesi, Tâif’I ziyareti sırasında Taifliler tarafından uğradığı üzücü olaylar biteli çok ta olmamıştı. Arkasından Peygamberliğin 10. Yılında  Rasûlüllah (s.a.v.) Koruyucusu ve amcası olan Ebu Talib’i, üç gün sonara da vefalı eşi Hazreti Hatice’yi kaybetmişti.

Yüce Rabb’imiz, sevgili elçisinin moralini düzeltmek, yalnız olmadığını göstermek için O’nu huzuruna davet etti.

Recep ayının 27. Gecesi Peygamberimiz Mescid-i Haram’da Hâtim mevkiinde iken veya amcasının kızı ÜMMÜ HÂNÎ’nin evinde iken Cebrâil Aleyhisselâm gelerek göğsünü açıp zemzem ile yıkadı ve ilim ve hikmet ile doldurarak yeniden kapattı.  (Bu göğüs açma olayı, dînî kitaplarımıza göre; birincisi süt annesi Halime’nin yanında 6 yaşlarında iken, ikincisi de Mi’rac’dan önce bu belirttiğimiz şekilde olmak üzere iki kere tecellî etmiştir.)

Daha sonra BURAK isimli binite binerek şimşek hızıyla Kudüs’e Beyt-ü’l Makdis’e ulaştı, oradan da Refref ile semaya yükseldi. Yedi kat semayı geçerek “Sidret-ü’l Münteha’ya ulaştı.  Cebrail (a.s.) daha ileri gitme yetkisinin olmadığını belirterek orada kaldı, Peygamberimiz Refref ile yoluna yalnız devam ederek bir perde arkasından Allah (C.C.) ile konuştu.

Bu buluşmada 3 hediye aldı: Birincisi; Allah’a şirk koşmayanların mutlaka cennet’e girecekleri müjdesi. İkincisi; Bakara süresinin son âyetleri ve üçüncüsü de beş vakit namazın farziyyetidir. ( Bundan dolayı namaz mü’minin mi’râcıdır denilmektedir. Zira namazda mü’min, arada bir vasıta olmaksızın doğrudan doğruya Rabb’ının huzurundadır.)

Dönüşte bazı peygamberlerin ruhlarıyla karşılaştı.

Bu olaya Kur’an-I Kerimde “İsrâ Sûresinin 1.âyetinde ve Necm sûresinin 7-18. Âyetlerinde  temas edilmektedir.

 Ancak İsra ve Mi’rac olayı din âlimlerinin bazılarına göre hem ruh hem de bedenen tecelli etmiştir, bazılarına göre ise sadece ruhen meydana gelmiştir.

Ertesi gün Peygamberimiz olayı mekkelilere anlattı. Onlar delil istediler ve alay ettiler. Peygamberimiz de yolda gördüklerini ve Mekke’ye yaklaşmış bir  kervanı haber Verdi ve Mekke’ye girmek üzere olduğunu söyledi. Kervanı karşılayarak sordular. Peygamberimizin bildirdiği şekilde belirtmelerine rağmen inanmadılar. Hz. Ebu Bekir’i  bularak: “senin arkadaşın böyle böyle söylüyor, sen ne dersin ? dediler. O da: “- Bunu Hz. Muhammed söylüyorsa hiç şüphesiz doğrudur” diye cevap vermesi üzerine kendisine “Sıddîk yani  tasdik edici” lâkabı verilmiştir.

Mi’rac hâdisesi müslümanlarca önemli addedilmiş ve bu gece ibadetlerle ihya edilmiştir. Bu gelenek hâlen devam etmektedir. Osmanlılar zamanında camiler kandillerle süslenmiştir.

Bu geceye mahsus özel bir ibadet yoktur. Diğer kutsal gecelerde olduğu gibi bolca nafile namaz kılmak, varsa kaza namazlarını iade etmek, Kur’an okumak ve dua etmek geceyi ihya etmk için yapılabilecek olanlardır..

Tüm mü’minlerin mirac kandili mübarek olsun, islâm dünyasının birlik ve dirliğine, ülkemizde barış ve kardeşliğe vesile olsun inşallah.           İsmet M E R E

Yazıyla İlgili Ziyaretçi Yorumları
Bu haberle ilgili henüz hiç ziyaretçi yorumu yazılmamıştır. İlk yorumu yapmak için lütfen buraya tıklayınız...
  Ziyaretçi Yorumu
 
Bu Yazarın Diğer Yazıları